Hvad betyder naturlig tidsangivelse?

  Hjælp

I modsætning til det normale tidsstempel som bliver vist således:

Bliver der i stedet skrevet hvor lang tid det er siden at alarmen blev kaldt:

Hvis du gerne vil se det præcise tidspunkt når du har naturlig tidsangivelse slået til, kan du blot trykke på tidspunktet for at få tidsstemplet.

Kontakt mig her